ระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ผสมผสานระหว่างการเรียนจากผู้สอนจริงร่วมกับการทบทวนเนื้อหาหรือฝึกทำโจทย์จาก VDO และการติวเข้มก่อนการสอบจริง
LRR (Learning more review and Remedieling)
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
นิวคิด เรียนสนุก
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: ครุศาสตร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว