ผมเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 8 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และระดับปริญาโทด้านการบริหารเทคโนโลยี สามารถให้บริการสอนเพิ่มทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดวน์และลีนุกส์ การออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการเหมาะกับทุกวัย ราคาเริ่มต้น 1000 บาท ให้บริการช่วงเสาร์อาทิตย์ทั้งวัน และวันธรรมดาช่วงเย็น

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว