- ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ เอกคอมพิวเตอร์ จาก California State University, Northridge, USA
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เอกบริหาร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เคยทำงานที่ Los Angeles Pierce College ใน California 4 ปี
- เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ 2010-2016 และภาษาอังกฤษ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 20 ปี
- แปลเอกสารทางวิขาการ ไทย- อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย
- สอบเทียบ CEFR ได้ระดับ C2

คุณจะเรียนภาษาและเข้าใจไวยกรณ์มากมายไปทำไม ในเมื่่อรู้แล้วก็ยังพูดไม่ได้และฟังไม่รู้เรื่อง นี่เป็นปัญหาของเด็กไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และดูว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดอีกนานต่อไปในอนาคต ระบบการศึกษาของไทยจะไม่สามารถพัฒนาให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนหากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลองเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีเรียนดีไหม
- คุณจะเรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อคุณจะได้เริ่มเข้าใจสำเนียงภาษาอังกฤษว่า ทำไมเจ้าของภาษาถึงพูดแบบนั้น
- ฝึกพูดบ่อย ๆ ฟังเข้าใจมากขึ้น คุณก็จะจำไวยกรณ์ได้เอง
- การเรียนภาษาก็จะกลายเป็นความสนุกสนาน ไม่ใช่เรื่องที่จำทนต้องเรียนอีกต่อไป

คำแนะนำ
- หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผล ในช่วงแรกไม่ควรเลือกเรียนออนไลน์หากเป็นไปได้
- เรียนคอมพิวเตอร์สามารถเรียนออนไลน์ได้ โดยใช้ TeamVeiwer หรือ AnyDesk

สอนออนไลน์ ดอนเมือง ลำลูกกา สายไหม หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ต่าย · 23 ส.ค. 2022
กันต์ธนน วณิชพิสิฐธนาตอบกลับ:
ขอบคุณครับ
แม่น้องภู · 23 ส.ค. 2022
กันต์ธนน วณิชพิสิฐธนาตอบกลับ:
ขอบคุณครับ