กำลังศึกษาอยู่คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่า
มีประสบการณ์สอนดังนี้ค่า
-ติวโอเนตอังกฤษม.6
-ติวแกทอังกฤษและแกทเชื่อมโยง
-ติวสอบอังกฤษเข้าม.4
-ติวTu-Get
-ปูพื้นฐานอังกฤษให้น้องม.ต้น, ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย

เทคนิคในการสอนของพี่คือ สอนจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการสอน โดยการเรียนการสอนนั้นจะแตกต่างกันไปตามทักษะของผู้เรียนและสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเน้นค่า เรียนในบรรยากาศที่เป็นกันเองและไม่กดดันผู้เรียนค่า

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737