รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย 4-6 สอนหลักไวยากรณ์ การสนทนา การอ่านจับใจความ การเขียนอย่างง่าย การพูดในชีวิตประจำวัน เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รับสอนทุกวันเสาร์ เวลา 9:00-12:00 น. รับสอนที่หมู่บ้านเจริญลาภ 5 ซอย 12 คลอง 8 เปิดสอนเองที่บ้านค่ะ ราคาเป็นกันเองค่ะ

รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว