ประวัติการเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยรวม 3.92 จบมัธยมปลายจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย

ประสบการณ์การสอน
ปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ระดับชั้น ป.4
สอนตัวต่อตัวนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.3

รับสอน
นักเรียนระดับชั้นประถม - มัธยมต้น (ออนไลน์ หรือ ตัวต่อตัว)

ราคา
150-200 บาท/ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับลักษณะการสอน ออนไลน์หรือตัวต่อตัว)
การชำระเงินได้ทั้งเงินสดและเงินโอน

เวลาทำงาน
วันอาทิตย์ (แต่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาตามผู้เรียนสะดวกได้)

🙏🙏สามารถติดต่อได้ทั้งเฟสบุ๊ค ไลน์(จะตอบไวกว่า) และ เบอร์โทรศัพท์

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว