สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาว นุจรินทร์ มูลนามัย ชื่อเล่น ยีนส์
สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาค่ะ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737