ชื่อ: กาญจน์
ประวัติ: จบป.ตรี-โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
ประสบการณ์: เป็นติวเตอร์ 3ปี(เน้นสอนเดี่ยวและกลุ่มเล็ก)
เป็นผู้ช่วยสอนมหาวิทยาลัย 2 ปี (แคลคูลัส)
รับสอนช่วงชั้น: ประถม-มัธยม มหาวิทยาลัย(แคลคูลัส)
จุดประสงค์: เพิ่มเกรด เตรียมสอบ

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ระดับประถม150 บาท ต่อชั่วโมง

สอนเนื้อหาตามหลักสูตร+เทคนิคเพิ่มเติม+แนวทางทำข้อสอบระดับในรรและเตรียมสอบเข้า

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

สอนเนื้อหาตามหลักสูตร+เทคนิคเพิ่มเติม+แนวทางทำข้อสอบระดับในรรและเตรียมสอบเข้า

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

สอนเนื้อหาตามหลักสูตร+เทคนิคเพิ่มเติม+แนวทางทำข้อสอบระดับในรรและเตรียมสอบเข้า

สอนออนไลน์ นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว