สวัสดีครับ ชื่อ ยิ้ม ครับ ^^ สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆ ระดับประถม, ม.ต้น และ ม.ปลาย ครับ รูปแบบการสอนจะเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ เน้นความเข้าใจในเนื้อหา และแนะนำเทคนิคการทำโจทย์แบบต่างๆ ผู้เรียนสามารถปรึกษาข้อสงสัยได้อย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว