จบคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อให้พูดเรียนสามารถนำไปพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและต่อยอดในการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มระดับคะแนนได้อีกด้วย 🥰

ภูเก็ต อำเภอกะทู้ อำเภอเมือง ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว