ชื่อเล่นชื่อ จ๋อมแจ๋ม ชื่อจริงชื่อปิ่นมนัสค่ะ อายุ21ปี เพิ่งกลับมาจากเรียนภาษาจีนและเที่ยวที่ไต้หวัน เคยสอบทุนของ national cheng kung unversity chinese language center ได้ที่หนึ่ง มั่นใจว่าความสามารถและประสบการณ์จะพัฒนาทักษะการเรียนภาษาให้นักเรียนได้ แต่พี่ถนัดฟังกับพูดมากที่สุด สามารถสอนภาษาจีนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ เพราะถนัดทั้งสามภาษา ถ้าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็รับสอนเหมือนกันค่ะ

Hi there, my name is Pinmanat you can call me Jam. I had been living and study chinese in Taiwan about a year. I can also communicate in english and chinese. I once won the first prize scholarship from chinese language center in national cheng kung university. I prefer teaching speaking and listening. If youguys want to develop your chinese, contact me.

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว