ชื่อนายธีระ อิงอนุรักษ์สกุล ชื่อเล่นโบ๊ท ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่3 สำหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจอยากจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครัล สามารถติดต่อได้เลย

ในส่วนของเนื้อหานั้น จะมีเรื่องของ ไวยากรณ์หรือ Grammar นั่นเอง นอกจากนี้ก็จะมี การสนทนา (Conversation) การอ่าน (Reading) ส่วนระดับความยากง่ายนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดนจะมีการวัดพื้นฐานก่อนเรียน (Pre-Test) การเรียนแต่ละครั้งนั้น จะต้องมีการถามตอบทุกครั้ง เพื่อดูว่า นักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจในส่วนไหน หากนักเรียนไม่เข้าใจ ก็จะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ นอกจากนี้จะเน้นการยกตัวอย่างให้นักเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ เพราะการอธิบายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อผู้เรียน จึงต้องมีการยกตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างประโยคหรือสถานการณ์ต่างๆ หากในขณะเรียนนั้น ผู้เรียนสงสัยหรือมีคำถาม สามารถถามได้ทันที

จากประสบการณ์ที่เคยสอนมาทำให้ผมรู้ว่า การเน้นย้ำหรือการทำอะไรซ้ำๆ จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการจำที่ดี หากเน้นย้ำในจุดที่นักเรียนมีปัญหา ก็จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018