ดิฉัน นางสาวปุณยนุช ออละอ่อน อายุ 23 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนการสอนของดิฉันจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ โดยจะสอนในรูปแบบให้คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาอย่างธรรมชาติและจำได้ง่าย จะไม่สอนแบบท่องจำอย่างเดียวแต่จะเน้นให้ฝึกคิดและทำกิจกรรมร่วมด้วยกัน

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว