ดิฉัน นางสาวปุณยนุช ออละอ่อน อายุ 23 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ขั้นตอนการสอนของดิฉันจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ โดยจะสอนในรูปแบบให้คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาอย่างธรรมชาติและจำได้ง่าย จะไม่สอนแบบท่องจำอย่างเดียวแต่จะเน้นให้ฝึกคิดและทำกิจกรรมร่วมด้วยกัน

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737