-กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช เกรดเฉลี่ยรวม 3.53
-เป็นLGBT ไม่แต่งหญิง แต่งผู้ชายปกติครับ
-เก่งวิชาคำนวณเป็นพิเศษ
-ราคาตกลงกันได้ครับ ไม่แพงหาเงินเรียนครับ
-ได้ทุกช่วงเวลาเลยครับ จ.-ศ.
-สามารถเดินทางไปหาได้ครับ หรือจะนัดสอนที่ไหนก็ได้
-สอนได้มากกว่า 1วิชาครับไม่คิดราคาเพิ่ม

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว