รับสอนภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่ อ.พล สอน phonics เด็ก หรือผู้ใหญ่ที่สนใจการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอนตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กๆได้ มีลูกสาววัย 5 ขวบ ที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก สามารถเป็นเพื่อนเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้เพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กเป็นเร็วขึ้น

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว