สวัสดีค่ะ
พี่ชื่อชานะคะ พี่จบเอกภาษาอังกฤษ โทสารสนเทศศาสตร์
สามารถสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไวยากรณ์ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ภาษา C, Python, Django และ Flask framework ได้ค่ะ 😁

วิชาที่สอน

• ภาษาอังกฤษ — ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
• เขียนโปรแกรมเบื้องต้น — ภาษา C, Python, Django และ Flask framework สอนตั้งแต่เริ่มติดตั้งโปรแกรม ไวยากรณ์ภาษาเบื้องต้น จนเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ค่ะ

ราคาค่าสอน

• ภาษาอังกฤษ — 300 บาท/ชั่วโมง เรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
• เขียนโปรแกรมเบื้องต้น — 500 บาท/ชั่วโมง เรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

สถานที่สอน

รับสอน เดี่ยว ออนไลน์ เท่านั้นค่ะ

หากสนใจคลาสที่ชาเสนอ สามารถติดต่อเพื่อวางแผนการเรียนได้เลยค่ะ

ราคาค่าเรียน

Tenses ในภาษาอังกฤษ300 บาท ต่อชั่วโมง

เรียน 12 tenses ในภาษาอังกฤษ พร้อมวิธีการใช้งานของแต่ละ tenses

เขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น500 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนฟังก์ชั่น, ตัวแปร, Operator ทางคณิตศาสตร์, boolean

สอนออนไลน์ จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว