โทร

มหาลัย : ธรรมศาตร์
คณะ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาตร์และสถิติ สาขาเอกสถิติ โทคณิตศาสตร์ประกันภัย
GPAX : 3.25
โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
สาย : ศิลป์-คำนวณ
GPAX : 3.89

ประสบการณ์ :
- KUMON วิชาคณิตศาตร์และภาษาอังกฤษ (สาขาสุวินทวงศ์) ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยม
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (วัฒนา)
- ติวสอบคัดห้องวิชาคณิตศาตร์ ม.1 (บดินทร์เดชา2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 (บดินทร์เดชา2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 (บดินทร์เดชา2, ราชวินิต บางเขน)
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 (หอวัง, สตรีวิทยา2, สุราษฏร์พิทยา, ราชบุรี, สตรีอ่างทอง)
- วิชาคณิตศาตสร์ ม.ปลาย (สายปัญญารังสิต)
- วิชามหาวิทยาลัย พีชคณิตเชิงเส้น (ม.นอร์ทกรุงเทพ, วิทยาศาสตร์ฯ มธ.)
- ติวสอบวิชามหาวิทยาลัย แคลคูลัส (เศรษฐศาสตร์ มธ.)
- ติวสอบวิชามหาวิทยาลัย แคลคูลัส1 (สังคมศาสตร์ มก.)
- วิชามหาวิทยาลัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น (วิทยาศาสตร์ มธ.)
- วิชามหาวิทยาลัย สถิติพื้นฐาน (รัฐศาสตร์ มก., บริหาร ม.บู)
- วิชามหาวิทยาลัย สถิติหลัก TU155 (วิศวะ มธ., CICM TU, วิทยาฯ มธ.)
- วิชามหาวิทยาลัย สถิติศาสตร์1 (แพทยศาสตร์ ม.นวมินทราธิราศ)
- วิชามหาวิทยาลัย สถิติศาสตร์สำหรับวิทย์สุขภาพ (คณะเทคนิคการแพทย์, MUIC)
- วิชามหาวิทยาลัย สถิติเพื่อการวิจัย (แพทยศาสตร์, วชิระ)
- วิชามหาวิทยาลัย Quantitative and statistical methods (Business Management, SEGi, Malaysia)
- วิชามหาวิทยาลัย Mathematical Analysis for Management Science (SIIT)
- ติวสอบวิชามหาวิทยาลัย Quantitative Analysis, Statistics for Biological Science (MUIC)
- โจทย์ปัญหามหาวิทยาลัย Bussiness Statistic (International College, KKU., International Business, MUIC.)
- รายงานสรุปเนื้อหาทั้งหมดพร้อมโจทย์ตัวอย่าง (BSIC, KKU)
- โจทย์ปัญหามหาวิทยาลัย Statistical Analysis for Business Decisions ; SPSS (BU, TU)
- โจทย์ปัญหามหาวิทยาลัย Essential Statistics (THM, MUIC.)
- โจทย์ปัญหามหาวิทยาลัย สถิติศาสตร์ 1 (เศรษฐศาสต์ มธ.)
- ที่ปรึกษางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของการใช้โฆษณาโดยผู้ที่มีชื่อเสียง ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์(ประเภทเสิ้อผ้า) ยี่ห้อ ari “ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด มหาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

- GAT เชื่อมโยง (หอวัง)

สอนคณิตศาสตร์ สอนGAT เชื่อมโยง
บริการออนไลน์ จตุจักร บางเขน ลาดพร้าว

คุณครูใจดี

เอ๋ · 2018 มิ.ย. 30

สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายเป็นกันเองด้วยยย

เดียร์ · 2018 เม.ย. 13
จินต์จุฑา สัจจาธนากุล

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster