- สอนออนไลน์ / สอนตัวต่อตัว ณ สถานที่สาธารณะ
- ผู้ที่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานทุกระดับ
- ผู้ที่สนใจสอบ TOEIC หรือ ติวสอบวิชาการบิน
- ราคาต่อคอร์สเรียน 6,000 บาท จำนวน 30 ชั่วโมง
- เวลาเรียน ขึ้นอยู่ความสะดวกของผู้เรียน
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรในโรงงาน และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการสอน เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย

ราคาค่าเรียน

คณิตศาตร์ทุกระดับ200 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐานคณิตศาตร์ให้แกร่งขึ้น

TOEIC 300 บาท ต่อชั่วโมง

คะแนนสอบ 550+

สอนออนไลน์ ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว