เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นและกลางจากครูผู้มีประสบการณ์ทำงานบริษัทญี่ปุ่นมากว่า 10 ปี
จบป.โทญี่ปุ่นศึกษาธรรมศาสตร์
มีประสบการณ์เคยสอนทั้งในโรงเรียนสอนภาษาและสอนกันเอง
รับสอนทั้งแบบตัวต่อตัวและเป็นกลุ่มค่ะ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
สอนออนไลน์ นนทบุรี บางกรวย บางซ่อน บางซื่อ รัตนาธิเบศร์ ราชพฤกษ์ ออนไลน์

ยังไม่มีรีวิว