ประสบการณ์การสอน
- อาจารย์ Part-Time ที่สถาบันภาษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์ประจำ (2016 ถึง 2020) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รับสอนออนไลน์ นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป
- ภาษาอังกฤษทั่วไป
- ภาษาอังกฤษ (English Grammar) ทุกระดับชั้น
- English Conversation
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบต่างๆ
- อื่นๆ ตามจุดประสงค์ของผู้เรียน

วัน-เวลาที่รับสอน
- อังคารและพฤหัส เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
- จันทร์ พุธ และ ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.00 น.
- หรือวันและเวลาอื่นๆ ตามตกลงระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

อัตราค่าสอน
- ชั่วโมงละ 250 บาท
- จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดตามแต่ความประสงค์ของผู้เรียน ไม่มีชั่วโมงขั้นต่ำ

ภาษาอังกฤษ
สอนออนไลน์ บางนา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว