รับสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวหรือกลุ่มตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้น
เน้นปูพื้นฐานและทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านภาษามามากกว่า 6 ปี การันตีด้วยคะแนนสอบ TOEIC 915 คะแนน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยเอกภาษาอังกฤษโดยตรง อัตราค่าสอน 400 บาท /ชม รับสอนได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

สอนออนไลน์ ประเวศ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว