สวัสดีครับ รับสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเลยครับได้แก่ ฟัง,พูด,อ่าน. และเขียนครับ. รับสอนทาง. ออนไลน์ ครับ ประสบการณ์ทางด้าน ภาษาอังกฤษ คือ เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่อนุบาล และเรียนทั้ง IGCSE และGED ตอนHigh school และสอบเข้าหลักสูตร นานาชาติได้. ถ้าผู้เรียนไม่สะดวก สามารถสอนออนไลน์ได้ เช่น ถ้าสอนเขียนจะมีการแนะนำการเขียนที่ถูกต้องและให้เขียนงานส่งเพื่อจะได้นำมาตรวจและแนะนำเพิ่มเติมครับ หลังจากรู้ทักษะของผู้เรียนแล้วจะส่งชีทแบบฝึกหัดไปให้ทำครับเพราะจะได้ประเมินได้ครับ การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยควรเริ่มจากการ ฟัง ก่อนครับ หลังจากนั้น พูด อ่าน และ เขียน ตามลำดับครับ นอกจากนั้น ยังรับตรวจ Essay ด้วยครับ

สอนออนไลน์ จตุจักร ดินแดง บางซื่อ พญาไท ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว