ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นและสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณได้พบกับความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เป็นภาษาที่ใช้เป็นเกณฑ์รับสมัครงานเกือบทุกบริษัท ถ้าพื้นฐานภาษาคุณดี คุณได้เปรียบคนอื่นไปหลายเท่าตัว เรียนไว้ได้ประโยชน์ทุกคนค่ะ
ถ้าคุณประสบกับปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้
- อยากพูดอังกฤษได้แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี
- ไวยากรณ์ก็ยังไม่เข้าใจเลย ตั้งแต่ Verb to be
- เรียนอังกฤษทุกครั้งเครียดขึ้นสมองทุกที ทำให้หมดอารมณ์เรียน
- เรียนมาเป็นสิบ ๆ ปี เหมือนยังไม่แจ่มแจ้งเลย
- เตรียมสอบต่าง ๆ
- เตรียมสอบโทอิค
- อยากพูดได้ ฟังออกเพื่อเริ่มติดต่อกับสาย ฝอ.ทั้งหลาย

##### ทดลองเรียนกับครู Jec ดูซักสองวัน ก่อนตัดสินใจค่ะ เผื่อคุณจะเห็นความแตกต่าง#####
* ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย

* ประสบการณ์การทำงานร่วมกับต่างชาติเป็นระยะเวลา 12 ปี
****ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ***********
******* ประสบการณ์การสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ****
**** การเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับต่างชาติ****

****พิเศษ รับสอนการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ผู้ที่ต้องการเดินสาย ฝอ ทั้งหลายแต่ยังพูดและฟังไม่ได้เลย เชิญเรียนกับครูเจ็คดูค่ะ##

### รับสอนออนไลน์ตัวต่อตัว หรือกลุ่ม 3-5 คนเท่านั้นค่ะ###

#### เวลาที่สะดวกคือ อังคาร ถึง พฤหัสบดี(17.00 น. เป็นต้นไป) เสาร์ - อาทิตย์ ( 10.00 น. เป็นต้นไป)

******เน้นการสอนตามความสามารถการรรับรู้ของผู้เรียน และการนำไปใช้อย่างแท้จริง****

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป2500 บาท

- สอนปรับพื้นฐานให้ก่อน
- ไวยากรณ์เริ่มจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เพื่อการสอบ การเรียนและการทำงาน
- มีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ
- ติวข้อสอบให้เป็นระยะ ๆ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

การฟัง -พูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาบ้างแล้ว3000 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่่อสารต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานด้านภาษาอยู่บ้างแล้ว
- เน้นการฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ
- มีกิจกรรมที่ทำให้ไม่เบื่อในการเรียน
- มีแบบฝึกให้อย่างสม่ำเสมอ
- นำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้ทันที

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3000 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับที่จะเดินทางสาย ฝอ. ที่ไม่มีพื้นฐานเลย3500 บาท

- การฟัง พูดเบื้องต้น
- ฝึกเน้นการฟัง การพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ
- การเขียนข้อความสำหรับสร้างความประทับใจให้กับต่างชาติ
- วัฒนธรรมของต่างชาติที่เราควรรู้
- คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยง
- คำแนะนำสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตคู่เริ่มต้นกับต่างชาติ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 3500 บาท

การฟัง พูด สำหรับเด็กอายุ 9- 12 ปี2000 บาท

- เน้นปูพื้นฐานการฟัง พูด
- ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเคยชิน
- กิจกรรมหลากหลาย เน้นความเป็นกันเอง
- มีการทดสอบเป็นระยะ ๆ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2000 บาท

ภาษาอังกฤษครบสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับกลุ่มย่อย 3-5 คน1500 บาท

- ทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มทั้ง 4 ด้าน
- การทดสอบหลังการเรียนเป็นระยะ
- สอนซ่อมทักษะที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 1500 บาท

ติวเพื่อการสอบทั่วไป หรือการสอบโทอิค2500 บาท

- ฝึกทำข้อสอบ
- เทคนิคการทำข้อสอบให้ทันเวลา
- เทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสี่ทักษะสำหรับกลุ่มย่อย 2-5 คน100 บาท ต่อชั่วโมง

การเรียนไวยากรณ์ที่ไม่เครียด มีกิจกรรมเสริมทักษะทุกชั่วโมงเรียน มีการทดสอบเป็นระยะ รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานด้านไวยากรณ์

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป125 บาท ต่อชั่วโมง

- สอนปรับพื้นฐานให้ก่อน - ไวยากรณ์เริ่มจากพื้นฐานจนถึงขั้นสูง เพื่อการสอบ การเรียนและการทำงาน - มีการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ - ติวข้อสอบให้เป็นระยะ ๆ

การฟัง -พูดภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านภาษาบ้างแล้ว150 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นฝึกการฟัง การพูด ทบทวนให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับ มีแบบฝึกให้ทำอย่างสม่ำเสมอ ทดสอบหลังเรียนเพื่อความเข้าใจเป็นระยะ เรียนจบสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่คิดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับสาย ฝอ. 175 บาท ต่อชั่วโมง

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาเลย สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน และสอนการพูดแบบทั่่วไปที่จะทำให้ประทับใจ ฝอ. รวมการพูดและการเขียนข้อความ

สอนออนไลน์ ทุกสถานที่ทั่วประเทศไทยที่มีระบบสัญญาณไวไฟที่เสถียร ออนไลน์จากประเทศฝรั่งเศส ออนไลน์จากประเทศเบลเยี่ยม ออนไลน์ในประเทศไทย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ครูเจ็ค. (Kru Jec) · 3 พ.ย. 2022