ระดับมัธยม ChristChurch Secondary school, Singpaore
ระดับปริญญาตรี BBA CU (CU Inter Program)
คะเเนน IELTS 8.0 (Listening 8 Reading 8 Writing 8 Speaking 8)
คะแนน CU-TEP 650
คะเเนน TOEIC 980
ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษและติวสอบ IELTS เเละ TOEIC กว่า 8 ปี ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำต่างๆ เช่น Nui-English Academy & I-Genius Education
*มีการวัดผลคะเเนนก่อนเเละหลังเรียน เพื่อยืนยันพัฒนาการของตัวผู้เรียน
*คะเเนนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆทักษะ
วิชาที่รับสอน คือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน การเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียน/มหาลัย การบ้านภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะการสอบ IELTS และ English Writing
รับสอนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย-มหาวิทยาลัย
วิธีการสอน เน้นความสนุกและความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ แนะเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ล่ามงาน Thailands Best Friends organized by Ministry of Commerce,& United Nations Day of Vesak 2009, 2010 and 2011 as well as UN ESCAP 67th Session of The Commission
ตัวอย่างงานเขียน
My passion for Entrepreneurship stemmed from the way I was brought up. Seeing my aunt building a successful real estate company from scratch has put things into perspectives for me, allowing me to realize that hard work combined with acute business knowledge and skills result in tremendous success.
สถานศึกษา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ, สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว