ติวเตอร์ทีมงานมืออาชีพ สอนสดทุกคลาส
ᐕ ดีกรีสอวน.เคมี
ᐕ จบจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ᐕ สอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก
ᐕ มีประสบการณ์สอนพิเศษมากกว่า 3 ปี
ᐕ เน้นเพิ่มเกรด ติวล่วงหน้า สอบเข้า สอบแข่งขัน
ᐕ วิชาที่สอน
- คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย
- วิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยมปลาย
• ฟิสิกส์
• เคมี
• ชีววิทยา
ᐕ สามารถสอนออนไลน์ได้
ᐕ ประสบการณ์การสอน
- ติวสอบเตรียมอุดม
- ติวสอบสวนกุหลาบ
- ติวสอบรายการแข่งขัน ASMO ราชภัฎ
- ติวเพิ่มเกรดหลักสูตร gifted โรงเรียนชื่อดัง

สอนออนไลน์ บางแค

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว