ประสบการณ์
ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
สอนพิเศษตามบ้าน เช่น
- คณิตศาสตร์สอบข้า ม.1 โรงเรียนหอวังนนท์
- วิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.4 โรงเรียนหอวัง
- คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สอบเข้าเตรียมทหาร
- สอบเข้าหรือสอบแข่งขันโครงการต่างๆ เช่น โครงการ วมว. และสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังต่างๆ ห้อง Gifted เป็นต้น
- คณิตศาสตร์เข้าแพทย์ ม.รังสิต
- ฟิสกส์ pat2
- ฟิสิกส์ pat3
- คณิตศาสตร์ pat1
- ครูแนน สอนคำนวณ
อาจารย์พิเศษโรงเรียนต่างๆ เช่น
- โรงเรียนศึกษานารี คณิตศาสตร์ ม.1-6
- โรงเรียนสารสาสน์บางบัวทอง คณิตศาสตร์ ม.1-6
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ป.4-6
- โรงเรียนเทพศิรินทร์ pat 1 และ pat3 ม.4-6
- โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ฟิสิกส์ ม.4-6 ฯลฯ
สอนพิเศษที่สถาบันต่างๆ เช่น
- กวดวิชาแมทเนเซียม คณิตศาสตร์ อ.1-ม.3
- กวดวิชารักหมูน้อย คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ป.1-ม.6
- กวดวิชาบ้านขยันเรียน อ.1-มหาวิทยาลัย
- กวดวิชารพีพร สอบเข้าเตรียมทหาร
- กวดวิชาเอ็ม เอส ที เมด สอบเข้าแพทย์ ม.รังสิต
- กวดวิชาชลวัฒน์ ม.4-มหาวิทยาลัย
- กวดวิชาพระนคร หลักสูตร IGCSE (อธิบายไทย)

สอนออนไลน์ ดอนเมือง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รังสิต ศรีสมาน แจ้งวัฒนะ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว