นิพนธ์ เสงี่ยม จบจากครุศาสตร์ จุฬาฯ ประสบการสอนด้านการสอน วิทยาศาสตร์ ม.1-3 ,เคมี 4-5-6, วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ม.4-5-6,
คณิตศาสตร์ 4-5-6,ตามโรงเรียนกวดวิชา รัชดาเวลาพิเศษ,โรงเรียนกวดวิชาครูแจ๋ว,สอนตามบ้าน ในวิชา แคลคูลัส เน้นการฝึกทำโจทย์
แล้วให้นร.อธิบายแนวคิด /จันทร์-ศุกร์ สอนเวลา 18.00-20.00น./เสาร์อาทิตย์ 10.00-18.00น.(เลือกเวลาตามความพร้อมของนร.)
ชั่วโมงละ 450 บาท/ชั่วโมง ,รับเงินหลังการสอน เน้นการปูพื้นฐานใหม่และสร้างเสริมทักษะ
เฉพาะตัวของนร. ขอให้ผู้ปกครองดูความพร้อมของนร. เพื่อการเรียนรู้ของนร.ให้มากทึ่สุด

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว