1น.ส.ณิชกานต์ เลิศสุดประเสริฐ (พิ้งค์)
2มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เอกวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ(food sci) GPA 3.13
แลกเปลี่ยน (jinan international universityช่วงปี2 เอก food quality and safety)
3.จบม.ปลายจาก สวนกุหลาบธนบุรี gifted
4.ป.6 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า gifted สวนกุหลาบรังสิต (ปัจจุปัน) คณิตศาสตร์ ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต (ปัจจุบัน)
เคยสอน คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนราชินีบน และอื่นๆ

สอนออนไลน์ ปทุมธานี รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว