รับสอนพิเศษ สอนการบ้านและสอนล่วงหน้าโดยนำเนื้อหาที่เรียนมาสอน มีเนื้อหาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนมาเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ครับ,จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เด็ก ช่วง อนุบาล ถึง ป.6 ครับ
รับสอนพิเศษเด็กทุกประเภทนะครับ โดยครูในโรงเรียนทางเลือก, ครูโรงเรียนรัฐ และเอกชน ที่มีประสบการน์ในการสอน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ครับ ทีมเรา มีความรู้และความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก และหาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเด็กมากที่สุดครับ ค่าสอน มีตั้งแต่ 200-400 ครับๆ

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว