รับสอนดนตรีไทยโดยครูแจ๊ค เอกดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอนตั้งแต่พื้นฐานไม่เป็นเลยจนถึงระดับสามารถแสดงดนตรีบนเวทีได้ ไม่จำกัดอายุผู้เรียน
เครื่องมือที่สอน ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ขิม ขลุ่ย
จัดการเรียนการสอนที่บ้านผู้เรียน โดยผู้เรียนจะต้องมีเครื่องดนตรีอยู่แล้ว
คอร์สนี้เหมาะกับ
- นักเรียนที่เริ่มฝึกหัดเล่นดนตรี
- ทบทวนจากการเรียนดนตรีที่โรงเรียน
- เรียนเพื่อเป็นความสามารถพิเศษในการแสดงและสอบเข้าในระดับมัธยม
เรียน 2 ช.ม./สัปดาห์ ครั้งละ 1000 บาท
เรียนเป็นคอร์สในราคา 3500 บาท ต่อเดือน (2 ช.ม. 4 สัปดาห์ รวม 8 ช.ม.)
สามารถเลือกวันเรียนได้ เสาร์/อาทิตย์ *ฟรีเอกสารประกอบการเรียน

ประสบการณ์การสอนดนตรีไทย
- สถาบัน MCGP
- สถาบัน KPN
- โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประสบการณ์/ รางวัลทางดนตรีที่เคยได้รับ
- บรรเลงระนาดเอก งานไหว้ครูชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
- บรรเลงระนาดเอกวงมหาดุริยางค์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 44
- ร่วมบรรเลงการแสดงโขนพระราชทาน ชุดศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
- บรรเลงระนาดเอกในงาน 100 ปี ครูเดี่ยวดุริยพันธุ์ ณ โรงละครแห่งชาติ
- บรรเลงระนาดทุ้มปี่พาทย์เสภา ณ สังคีตศาลา
- นักเรียนทุนนริศรานุวัตติวงศ์ ประจำปี 2559
- ได้รับทุนการศึกษาศาลาเฉลิมกรุง
- เข้าร่วมประกวด เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว