อ.วรภพ เจริญมโนพร (ครูปาล์ม)

ครูสอนศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา
ประธาน บริษัท ดิ อาร์ทิสท์ โปรดักชั่น สตูดิโอ จำกัด

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
-ศิลปะเพื่อการพัฒนา /นักพัฒนา
-Vocal for Development ศิลปะการใช้เสียงเพื่อการพัฒนา
-Acting for Singer
-Body Movement & Contemporary Dance
-ดนตรีไทย
-ดนตรีสากล
-นาฏศิลป์ไทย
-การสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย

🔺ประวัติการฝึกอบรมดูงาน/ดูงาน/ฝึกงาน
 
การฝึกอบรม

VOICE&VOCAL
-หลักสูตร VOICE TEACHER’s TRAINING PROGRAM By YAMAHA MUSIC
-หลักสูตรVOICE จาก KPN MUSIC ACADEMY (GREEN CARD)
-หลักสูตร Speech-Level-Singing โดย ครูโรจน์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์
-หลักสูตรVOCAL โดย ครูวิสูทร อินทรวิจิตร
-หลักสูตร การขับร้องแนวเพลงสมัยใหม่ โดย ครูปั้ม AF
-หลักสูตร VOICE FOR MUSICAL โดยครูสถาบัน SUPERSTAR ACADEMY
-หลักสูตรการออกเสียงสำหรับนักร้อง สถาบันสอนร้องเพลงโรงเรียนครูบิ๊ก MOZARZ ACADEMY
-ฝึกอบรมหลักสูตร VOICE TEACHER’s TRAINING PROGRAM โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
-หลักสูตรทฤษฏีการขับร้อง โดย คุณรัดเกล้า
-หลักสูตร ACTING FOR SINGER มหาวิทยาลัยบูรพา
-วิชาร้องเพลง ในการเลือกคณะศิลปกรรมศาสตร
 
🔺PERFORMANCE

-หลักสูตรการแสดงละเวที “PATRAVADI THEATRE” โดย ครูเล็กภัทราวดี มีชูธน
-หลักสูตรการใช้จิตวิทยาสำหรับเด็กและเยาวชน โดย อ.สมเจตน์ ยามาเจริญ
-หลักสูตร STAGE PERFORMANCE การแสดงออกบนเวที TO BE NO.1
-หลักสูตรการละครเพื่อเยาวชน โดย ศูนย์นวัตกรรมศิลปการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชน  -การแสดงสมัยใหม่ “บูโต” ศิลปะการแสดงจากประเทศญี่ปุ่น “คะสุระ คัง”  
-ศิลปะร่วมสมัยกลุ่มละคร “แปดคูณแปด”
-เข้าฝึกอบรม “การเขียนบทร่วมสมัย” กระทรวงวัฒนธรรม
-ฝึกอบรมการแสดงละครเวที โดย กลุ่มละคร บีฟลอร์ โดย คุณจา และ คุณคาเงะ
-เข้าร่วม Work Shop กับกลุ่มละคร บางเพล์  

🔺DANCE
-โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตใหม่ ภายใต้ชื่อ BORN 2 BE มหาวิทยาบูรพา
-พื้นฐานการใช้ร่างกาย Stage Performance โดย อ.สัญไชยญ์ เอื้อศิลป์
-JAZZ DANCE จาก โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงติกาหลัง นาฏศิลป์ไทย ศรีราชา  
-พื้นฐาน BALLET โดย ครูอ้น ภานุพงษ์ หล่อทรง
-MODERN DANCE & CONTEMPORARY โดย ครูตุ้ย AF
-THEATRE MOVEMENT & BROADWAY STYLE ครูอาร์ต MOZARZ ACADEMY
 
🔺การศึกษาดูงาน
การเชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมืองหนานหนิง ประเทศจีน
การสื่อสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

🔺การฝึกงาน
โรงเรียนดนตรีครูบิ๊ก MOZARZ ACADEMY  
ศูนย์นวัตกรรมศิลปการแสดงเพื่อเยาวชน IPAC

🔺ผลงานที่ผ่านมา
-ผู้แทนบัณฑิตประจำมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคำปฏิญาณในพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
-รางวัลพรรัตน์ดำรุง ประจำปี 2554 สาขารางวัล นักแสดงยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยบูรพา
-รางวัลชมเชย เขียนบทละครเวที “สดใสอะวอร์ด” ประจำปี 2553
-เทศกาลละครกรุงเทพ ประจำปี 2551 – 2552; คุณครูคนใหม่, อลเวงปาร์ตี้กับบัดดี้จอมป่วน, ฝนตก กบร้อง ท้องปวด และ เจ้าชายกบ
-นักแสดงและทีมงาน ละครเพลง เรื่อง สงครามขนมหวาน (SWEET WAR THE MUSICAL)
-นักแสดงละครเพลงเรื่อง เงิน เงิน เงิน โครงการ THESIS นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-นักแสดงละครเวที เรื่อง “สุดปรารถนา” เทศกาลดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา
-นักแสดงนำ ละครเวทีเรื่อง “จุมพิตนางแมงมุม เดอะมิวสิเคิล” ผลงาน THESIS ประจำปี 2554 
-นักแสดงเรื่อง “สัญญาณเลือด สัญญารัก”
-นักแสดงและทีมงาน เรื่อง “คุณหมอคะ แต่ว่ามันไม่ใช่!” เทศกาลดนตรีและการแสดงประจำปี 2553
-นักแสดงละครเวที เรื่อง “ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา” โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ ประจำปี 2554-2555
-นักแสดงและออกแบบท่าเต้น เรื่อง “ลวง”
-นักออกแบบท่าเต้น ในงานประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2552ตอน ตำนานเสือผ้าย
-นักแสดง งานประจำปีจังหวัดชลบุรี ชุด เงาะป่า
- นักออกแบบท่าเต้น บางแสนมอเตอร์โชว์ ชุด THE SEA
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 งาน COVER DANCE แห่งภาคตะวันออก ประจำปี 2551 
-นักเต้นงาน ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แห่งภาคตะวันออก 2551-2553 
-นักแสดงงาน “COMMART” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออก ประจำปี 2551-2553
-นักแสดงงาน OPENNING PATTAYA COUTDOWN 2010   
-เทศกาลละครกรุงเทพ ประจำปี 2551 – 2552; คุณครูคนใหม่, อลเวงปาร์ตี้กับบัดดี้จอมป่วน, ฝนตก กบร้อง ท้องปวด และ เจ้าชายกบ
-นักแสดงและทีมงาน ละครเพลง เรื่อง สงครามขนมหวาน (SWEET WAR THE MUSICAL)
-นักแสดงละครเพลงเรื่อง เงิน เงิน เงิน โครงการ THESIS นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-นักแสดงละครเวที เรื่อง “สุดปรารถนา” เทศกาลดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพา
-นักแสดงนำ ละครเวทีเรื่อง “จุมพิตนางแมงมุม เดอะมิวสิเคิล” ผลงาน THESIS ประจำปี 2554 
-นักแสดงเรื่อง “สัญญาณเลือด สัญญารัก”
-นักแสดงและทีมงาน เรื่อง “คุณหมอคะ แต่ว่ามันไม่ใช่!” เทศกาลดนตรีและการแสดงประจำปี 2553
-นักแสดงละครเวที เรื่อง “ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา” โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ ประจำปี 2554-2555
-นักแสดงและออกแบบท่าเต้น เรื่อง “ลวง”
-นักออกแบบท่าเต้น ในงานประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2552ตอน ตำนานเสือผ้าย
-นักแสดง งานประจำปีจังหวัดชลบุรี ชุด เงาะป่า
- นักออกแบบท่าเต้น บางแสนมอเตอร์โชว์ ชุด THE SEA
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 งาน COVER DANCE แห่งภาคตะวันออก ประจำปี 2551 
-นักเต้นงาน ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แห่งภาคตะวันออก 2551-2553 
-นักแสดงงาน “COMMART” ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งภาคตะวันออก ประจำปี 2551-2553
-นักแสดงงาน OPENNING PATTAYA COUTDOWN 2010   
-รางวัลชนะเลิศการประกวดเต้น TO BE NO.1 ระดับประเทศ ประจำปี 2553
-รางวัลชนะเลิศ แดนเซอร์เพลงไทยลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2554
-กรรมการตัดสิน “การประกวดแดนเซอร์รอบรองชนะเลิศ แห่งประจำจังหวัดชลบุรี” 
-กรรการตัดสิน “การขับร้องเพลงลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศ ประจำจังหวัดชลบุรี”
-กรรมการตัดสิน “หนูน้อยมากความสามารถ วันแม่” ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล เฟลติวัล พัทยา
-กรรมการตัดสิน “บาร์เทนเดอร์ประเภทลีลา แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2555 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา    
-กรรมการตัดสิน รอบรองชนะเลิศ “ยุวทูตเมืองพัทยา” ประจำปี 2555 
-พิธีกร “เทา-ทองเกมส์ มหาวิทยาลัยบูรพา” ประจำปี 2553 
-พิธีกร “การประกวดขับร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง แห่งภาคตะวันออก” ประจำปี 2554 
-ครูผู้ฝึกสอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ การประกวด GOSSIP GIRLS
-ครูผู้ฝึกสอนและพัฒนาศิลปินในเครือ MONO GROUP
-ครูสอนการแสดงและกำกับการแสดง ในโครงการของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ภายใต้ ชื่อTO BE NO.1 FRIEND CONNER ประจำศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นสาขา เดอะมอลล์ บางแค และแฟชั่น ไอซ์แลนด์
-กรรมการประเมินคุณภาพนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
-ตัวแทนครู โรงเรียนดนตรีสยามกลการแห่งประเทศไทย เข้ารับการอบรมหลักสูตรรายวิชา VOICE
-วิทยากรอบรมข้าราชการกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย หัวข้อการคิด ปฏิบัติงานเชิง สร้างสรรค์
-ครูผู้ฝึกสอนหลักสูตรรายวิชา Musical, Acting for singer, Stage Performance and Star Audition โรงเรียนสยามกลการ
-ครูผู้ฝึกสอนหลักสูตรรายวิชา Voice ประจำ สถาบันดนตรี KPN MUSIC ACADEMY
-ครูฝึกสอนและออกแบบ โครงการรณรงค์ กระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย ภายใต้ กิจกรรมการส่งเสริม การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล
-คณะกรรมการตัดสิน การประกวดร้องเพลงสถาบัน KPN รอบชิงชนะเลิศ สาขา เกตเวย์ เอกมัย
-คณะกรรมการตัดสิน “บาร์เทนเดอร์ประเภทลีลา แห่งประเทศไทย” ประจำปี 2555-2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  

🔺ผลงานล่าสุด
-วิทยากรอบรมการร้องเพลง โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 2564
-สร้างสรรค์สื่อ วันพยาบาลแห่งชาติ 2564 เพลง ผู้หญิงสีขาว
-ทีมผู้จัดงาน การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง แห่งภาคตะวันออก
-ครูผู้ฝึกสอนการใช้เสียงเพื่อการแสดง "ยุวฑูตประจำจังหวัดชลบุรี"
-ครูผู้ฝึกสอนการแสดงเพื่อการประกวด เวทีมีสแกรนด์จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดชลบุรี
-วิทยากรอบรม "กรมทางหลวง" หัวข้อ สุนทรียะกับการใช้เสียงเพื่อการร้องเพลง
-ผู้ผลิตสื่อเครือข่ายสร้างสุข กิจกรรมจาก
สสส. สร้างสื่อรณรงค์ช่วง COVID-19
-ผู้ประพันธ์เพลง "Anti Covid-19" สื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
-ครูผู้ฝึกสอนการแสดงและการใช้เสียงสำหรับนักแสดง ค่ายเพลง MONO MUSIC
-วิทยากรอบรมโครงการ “ปรับสมดุลความคิด ฝึกจิตด้วยการร้องเพลง” ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-บันทึกเสียงเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพลง “ลูกนิด้า”
-บันทึกเสียงร้องไกด์ ค่าย GMM GRAMMY
-ส่งศิลปินภายใต้การดูแล (บอส THE VOICE KIDS & THE VOICE) ประกวดและออกการแสดงงานต่างๆ
-ส่งศิลปินภายใต้การดูแล (นาเดียร์ THE VOICE KIDS) เข้าแข่งขันของทางกระทรวงศึกษาธิการ และ ออกการแสดงงานต่างๆ
-ส่งศิลปินเข้าร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันพ่อแห่งชาติ
-ส่งศิลปินภายใต้การดูแล (จันทร์เจ้า ไมค์ทองคำเด็ก)
-ฝึกสอนศิลปินภายใต้การดูแล (มะปรางค์ เข้าสังกัดค่าย Dkids)
-ฝึกฝนการแสดงและการร้องเพลง ศิลปินไมค์ทองคำ ปุยฝ้าย ณัชชา ปริเวก
-ฝึกฝนการแสดง อลิส อลิสเตอร์ ศิลปินต้นแบบ 1021 เข้าแสดงซีรี่ย์ ต่างประเทศ
-คณะกรรมการ การประกวด Starlight boy & girl 2021 ณ เซนทรัล ศรีราชา 26/12/64
-MONO29 สอนศิลปินนักแสดง หัวข้อ ทักษะการใช้เสียงและการพูดเพื่องานพิธีกร

🔺ประวัติการทำงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารการแสดง

1.The Artist Studio Sriracha
ตำแหน่ง : ผู้บริหาร บริษัท ดิ อาร์ทิสท์ โปรดักชั่น สตูดิโอ จำกัด ,ครูสอนดนตรีและการแสดง

2.MONO GROUP
ตำแหน่ง : ครูสอนร้องเพลง,การแสดง และทีมพัฒนาศิลปิน

3.มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง

4.มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาศิลปะการแสดง

5.TO BE NO.1 FRIEND CONNER
ตำแหน่ง : ครูสอนร้องเพลงและการแสดง

6.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ

7.โรงเรียนดนตรีสยามกลการ บางนา  
ตำแหน่ง : ครูสอน Voice, Acting for singer, Musical

8.โรงเรียนติกาหลังนาฏศิลป์ไทย กระทรวงศึกษาธิการ  ตำแหน่ง ครูสอนเต้นและผู้กำกับการแสดง

9.ศูนย์นวัตกรรมศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาเยาวชน IPAC WORLD
Choreographer, Creative show and Actor

10. สถาบันดนตรี KPN MUSIC ACADEMY
ตำแหน่ง : ครูผู้ฝึกสอนและพัฒนาศิลปินนักร้อง/นักแสดง

🔺ปัจจุบัน
-กรรมการบริษัท ดิ อาร์ทิสท์ โปรดักชั่น สตูดิโอ จำกัด
-ครูสอนศิลปะการแสดงเพื่อการพัฒนา
-วิทยากร,อาจารย์พิเศษ ด้านดนตรีและการแสดง
-อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

 

สอนออนไลน์ ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว