- ภาษาอังกฤษ
เรียนเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง สามารถสอนโฟเนติกได้ และมีประสบการณ์การสอนเด็กชั้นประถมศึกษา 1-4 ที่โรงเรียนอัศวานิศย์บำรุง

-ภาษาจีน
เรียนเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเคยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศจีน จบการศึกษาด้วยคะแนน 94 จาก100 คะแนน

- เปียโน
เรียนเปียโนมา 11ปี และมีใบ certificate การสอบวัดระดับจากโรงเรียนสอนดนตรีสยามกลการ (Yamaha) ตั้งแต่เกรด13 ถึงเกรด 6

-คณิตศาสตร์
เรียนศิลป์คำนวณจบเกรดเฉลี่ย 3.85 และได้รับเหรียญทองแดงของสถาบันคณิตศาสตร์ชื่อดัง Kumon

บางนา สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว