พัทธมน ธิรินทอง ชื่อเล่นจุ๋ม อายุ 23 ปี
มัธยม : รร.ลำปางกัลยาณี
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยครูต่างชาติ รรนานาชาติ cranberry international school

ประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนออแพร์ที่ประเทศเยอรมันนีและสวีเดน เป็นเวลา 1 ปี

สไตล์การสอน- ใจดี มีเทคนิค ใจเย็น เน้นติวข้อสอบ กลางภาค ปลายภาค ติวสอบเข้าเรียนต่อ เน้นสนทนาภาษาอังกฤษในคาบเรียน สอนสนุก เน้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก กล้าพูด มีเอกสารเนื้อหาฟรี

ลำปาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว