จบการศึกระดับชั้นปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติ (College of Management, Mahidol International University)
ระดับชั้นปริญญาตรี จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกภาษาฝรั่งเศส และโทภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยม ศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เคยมีประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษ และเคยได้รับทุนการศึกษา ได้ไปศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ประเทศฝรั่งเศส

เคยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่สถาบัน Fun English Central Cheangwattana and Baan Vichakarn Central Pinklao ค่ะ

สอนออนไลน์ ปัตตานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว