เป็นนักศึกษา​ปริญญาเอก​ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ได้​ทุน​เรียน​ฟรีจากรัฐบาบไต้หวัน​ ที่มหาวิทยาลัย​ National Taiwan University

ปริญญาโทจากคณะ​วิศวกรรม​เครื่องกล​ จุฬา​ลง​กร​ณ​์มหาวิทยาลัย

คะ​แนน IELTS​ 8
คะแนน​ TOEIC​ 955
ภาษาจีนพูดได้ฉะฉาน​ อ่านเขียนได้

มีผลงานทางวิชาการ​มากมาย

ภูเก็ต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว