นางสาวนันทัชพร วงศา ชื่อเล่นมุก
จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬา
รับสอนว่ายน้ำ ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อายุ 4 ปี ขึ้นไป
รับสอนการออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
และจับสโตรคสำหรับนักกีฬา
ประสบการณ์
- ผู้สอนโครงการกิจกรรมทางกาย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รางวัลผู้สนับสนุนและทําคุณประโยชน์แก่กิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีวันเยาวชนแห่งชาติจ.ปทุมธานี
- วิทยากรโครงการออกกําลังกายในนํ้า ให้กับบุคคลากร ในเครือบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์
- วิทยากร การออกกําลังกายในนํ้า ให้กับผู้สูงอายุ เทศบาลท่าโขลง
- วิทยากร โครงการ สอนว่ายนํ้า ให้กับเทศบาลในชุมชนเทศบาลท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
- ประธานชุมนุมกีฬาทางนํ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรม ไลฟ์การ์ด ร่วมกับชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต
- อบรมผู้ฝึกสอนว่ายนํ้า ระดับ 1 สมาคมว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย
- สอนว่ายนํ้า โรงเรียนสอนว่ายนํ้าพรมประทาน

รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว