สวัสดีครับผมครูเบิร์ด...ครูสอนว่ายน้ำครับ สระว่ายน้ำในกรมทหารขนส่ง ติดโลตัสวงเวียนบางเขน ไปชมบรรยากาศการเรียนการสอนที่สระได้เลย เปิดสอนทุกวัน 15.00-18.00 น.
ครูมีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำมา 35 ปีเริ่มสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2529-ปัจจุบันครับ

- รับสมัครเรียนว่ายน้ำ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตั้งแต่ อายุ 4 ปีขึ้นไป สอนเร่งด่วนกรณีที่จะไปสอบทหาร ตำรวจ เตรียมทหาร พยาบาล แอร์โฮสเตส มาเรียนด่วนได้นะครับ
ค่าเรียน
- เรียนเดี่ยว 1-2 คน ราคา 4,000 บาท เรียนได้ 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 15.00-16.00 น.
มาเรียนให้ครบ 10 ครั้ง ภายใน 4 เดือน
- เรียนแบบมีเพื่อนเรียนด้วย ราคา 3,500 บาท เรียนได้ 12 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.
นับเป็น 1 ครั้ง มาเรียนให้ครบ 12 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับวันชนวัน
- เรียนแบบประหยัด ราคา 6,000 บาท เรียนได้ 30 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.
นับเป็น 1 ครั้ง มาเรียนให้ครบ 30 ครั้ง ภายใน 6 เดือน นับวันชนวัน
ทั้ง 3 แบบ ไม่รวมค่าลงสระ ค่าลงสระจ่ายเอง เด็ก 20 บาท นักศึกษา 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท ไปพิสูจน์ได้ที่สระว่ายน้ำกรมทหารขนส่ง ติดห้างโลตัสวงเวียนบางเขน กรุงเทพมหานคร สระสะอาด บรรยากาศดี มาสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่ ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุได้ครับ

ประสบการณ์ของผู้เรียน
- ผู้เรียนมีความกลัวว่ายน้ำมาก /เคยจมน้ำมาก่อน / ไม่มีพื้นฐานว่ายน้ำมาเลย /ดำน้ำไม่ได้ /กลัวน้ำลึก/ ว่ายน้ำพอได้แต่บิดหน้าหายใจไม่ได้/กระโดดออกตัวไม่เป็น/ สำลักน้ำตลอด /ว่ายน้ำแล้วรู้สึกเหนื่อยง่าย/ ว่ายน้ำได้ไม่นานเหมือนคนอื่นเขา/ว่ายน้ำได้แต่ไม่ถูกท่าทาง เพื่อน ๆเห็นแล้วบอกว่าว่ายน้ำดูไม่สวยเลย 555

จบทุกปัญหาที่กล่าวมา เมื่อมาลงคอร์สสมัครเรียนว่ายน้ำกับครูเบิร์ด
- ครูเบิร์ดสอนให้ได้ทุกท่าว่ายน้ำครับ ฟรีสไตล์ กบ ผีเสื้อ กรรเชียง กระโดดออกตัว ตีลังกากลับตัว ลอยตัวน้ำลึกเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ดำน้ำอึด ฝึกหัดสปีดลดเวลา สอนด่วนสอบเข้าที่ทำงาน
- รับสอนว่ายน้ำนอกสถานที่ด้วยครับ สระว่ายน้ำในหมู่บ้าน คอนโดของนักเรียน หรือสระที่นักเรียนสะดวกเรียนให้ครูไปสอน

หัวใจหลักของการเรียนการสอนว่ายน้ำคือ
- ระบบการหายใจของผู้เรียนครับ ถ้าผู้เรียนปรับระบบหายใจให้เป็นปกติเหมือนอยู่บนบก และอยู่ในน้ำเหมือนกัน ไม่สำลักน้ำ ผู้เรียนก็จะเกิดความมั่นใจ เมื่อมั่นใจแล้ว ความกลัวก็จะหายไป กล้าที่จะรับรู้ และปรับความรู้สึกที่เคยกลัวหมดไป มั่นใจมากขึ้น ครูถึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนว่ายน้ำตามลำดับครับ ตามศาสตร์และศิลป์ ประสบการณ์ที่เคยสอนมา

ท่านมีวัตถุประสงค์อยากเรียนว่ายน้ำเพื่ออะไร
- เรียนไว้เพื่อช่วยเหลือตัวเองเพื่อความปลอดภัยทางน้ำ / เพื่อสุขภาพ / เพื่อสอบเข้างาน/ ทหาร/ ตำรวจ/ แอร์/

คุณภาพและผลงานและรางวัลที่ครูได้รับ

พ.ศ. 2544 ได้รับรางวัล ประกาศกรมพลศึกษา ให้เป็นข้าราชการครูดีเด่น
พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล โล่ครูดีเด่น สาขา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี
ช่วงชั้นที่ 1 – 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 2
พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2549,2556,2561
ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล เกียรติบัตร ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุรุสภา
ได้รับรางวัล เกียรติบัตร รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ของคุรุสภา
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล โล่ครูต้นแบบและบุคคลตัวอย่าง ของสำนักหนังสือพิมพ์ระฆังข่าว
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล โล่ครูดี ครูเก่ง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่
พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards เหรียญทอง ระดับชาติ
พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards เหรียญทอง ระดับชาติ
พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัล โล่เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่นระดับประเทศ ประเภทครูผู้สอน
พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัล โล่เสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา
พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัล โล่ "ครูดีในดวงใจ" ระดับประเทศ
พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัล สพฐ. OBEC Awords เหรียญทอง ระดับชาติ ด้านวิชาการ
พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล MOE Awards ระดับชาติ ด้านการป้องกันยาเสพติด
พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.)

- ทั้งคุณสมบัติ ผลงาน รางวัลที่ได้รับ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มั่นใจแล้ว เลือกความคุ้มค่ากับการลงทุนของท่าน ว่ายเป็นแน่ ๆ แค่มาสมัครเรียนกับครูเบิร์ด ไปชมบรรยากาศการสอนที่สระได้เลย สระว่ายน้ำในกรมทหารขนส่ง ติดโลตัสวงเวียนบางเขน สนใจทักมานะครับ

สอนว่ายน้ำ
สอนออนไลน์ รังสิต ลำลูกกา เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตลาดพร้าว เขตสายไหม เขตหลักสี่
ครูเบิร์ดสอนว่ายน้ำครับ · 30 ธ.ค. 2020
สอนง่าย เป็นไว ว่ายสวย ช่วยตัวเองได้

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru