“ไม่มีอะไรดีไปกว่า การเรียนพื้นฐานวิศวะ กับวิศวกรอาชีพ”
เรียนคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวะ กับพี่หมี ประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 7 ปี ได้รับการยอมรับทั้งกลุ่มบุคคลและสถาบันฯ

*ระดับการศึกษา*
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) โยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ – เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาและก่อสร้าง
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลที่ได้รับ
นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. – ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2558

วิชาที่สามารถสอนได้
คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น – มัธยมปลาย เตรียมสอบเข้า มัธยมต้น มัธยมปลาย และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 และ 9 วิชาสามัญ)
วิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมต้น โดยเฉพาะภาคคำนวณ)
ฟิสิกส์ (ระดับมัธยมปลาย เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT2 และ 9 วิชาสามัญ)
เคมี (ระดับมัธยมปลาย)
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
แคลคูลัส (ระดับมัธยมปลาย ปรับพื้นฐาน และระดับมหาวิทยาลัย)
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (กลศาสตร์/พลศาสตร์ของไหล)
ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ภาค ก ระดับ 1 ถึง 3
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

*ลักษณะการสอน*
- เน้นการสอนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
- ประยุกต์การทำโจทย์สดในห้องเรียนเพื่อทบทวนความมั่นใจ
- รูปแบบการเรียนเน้นการเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นหลัก เพื่อกำชับความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
- ตะลุยโจทย์สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดี เน้นการโต้ตอบกันในชั้นเรียน
- การเรียนเพื่อนเนการแก้ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหาเองเพื่อสร้างความเข้าใจ
- การประยุกต์ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเข้ากับวิชาที่สอน

ราคาค่าเรียน

พื้นฐาน MS Excel สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน (10 ชั่วโมง) 200 บาท ต่อชั่วโมง

พื้นฐานการใช้ Excel สำหรับทำงานด้านธุรการและแอดมิน ประกอบไปด้วย การทำใบเสนอราคา การทำบันทึกล่วงเวลา การสร้างตารางรายรับรายจ่าย การค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้าน Microsoft Excel

คณิตศาสตร์สำหรับแข่งขัน ระดับ มัธยมต้น (20 ชั่วโมง) 225 บาท ต่อชั่วโมง

คณิตศาสตร์สำหรับสอบแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้ง สสวท. สอวน. TEDET สพฐ. และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอนโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อสอบและตะลุยโจทย์ (คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี)

แคลคูลัสวิทยาศาสตร์ และวิศวกร สำหรับเตรียมสอบ (20 ชั่วโมง) 250 บาท ต่อชั่วโมง

ติวแคลคูลัสสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในราคามิตรภาพ เตรียมสอบและทบทวนเนื้อหา (เน้นการสอน Calculus 1/2 เป็นหลัก)

สอนออนไลน์ Market Place Dusit สำนักอาจารย์หมี PTT Station ปตท.เดอะวัน บางบัวทอง เซ็นทรัล เวสต์เกต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว