ครูสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือการบ้านอื่นๆ สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ
มีประสบการณ์สอนมากกว่า 2 ปี
ตัวอย่างเช่น
- Math year 4, 5, 6 St.Stephen's International
- Mathematics year 10 11 12 SBP KL and Penang, Malaysia
- คณิต, อังกฤษ ม.3 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย
- คณิต, อังกฤษ สอบเข้าม.1 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณิต สอบเข้าม.4 จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
เพิ่มเติม
- มีประสบการณ์เรียนในต่างประเทศ
- ใช้ชีทอังกฤษได้ พูดไทย-อังกฤษได้
- รับปรึกษาแผนการเรียน และโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับ international

จตุจักร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว