อัณณพ กิตติพงศ์พัฒน์ ชื่อเล่นจูเนียร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่4
จบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ที่คุมอง และยังสอนภาษาอังกฤษ น้องตั้งแต่ป.6 จนสอบเข้า ม.1 ที่ สาธิต PIM ได้และยังสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน และสอนภาษาอังกฤษ ป.4 คอร์สออนไลน์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤษภาคม
ถนัดสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ครับ

ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว