1.ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลด้วยระบphonics
เน้นActive learning (learning by playing)
2.การสอนประถมต้นเพื่อพัฒนาทักษะทั้งสี่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการต่อยอด
3.การสอนประถมปลายด้วยเทคนิคการนำไปใช้ เน้นการทำข้อสอบเตรียมเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง โดยคำนึงถึงพื้นฐานและกลวิธีให้ผู้เรียนสามารถปรับใช้ได้ในการสอบเข้าเรียนต่อ
4.การสอนมัธยมต้น ให้สามารถค้นพบตนเองควบคู่ไปกับศักยภาพทางภาษา เพื่อเป็นความสามารถพิเศษ ลดขีดจำกัดในการทำงานหรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเทคนิค และ กลยุทธ์เฉพาะตัว โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.สอนบุคคลทั่วไปให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อสมัครงาน ใช้ในการทำงานหรือสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ครูใจดี เฟรนด์ลี่ ไม่จุกจิก รับผิดชอบค่ะ
ราคาตามศักยภาพผู้เรียนค่ะ สามารถคุยกันได้ค่ะ

สอนออนไลน์ บางกอกน้อย บางขุนนนท์ บางแค ภาษีเจริญ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว