นักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ สาขาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
มีประสบการณ์สอนน้องวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อติวเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 มา 1ปี
น้องๆที่สอนสอบติดโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ มีโรงเรียน สาธิตสวนสุนันทา โรงเรียนวัดนายโรง โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี
โครงการ EP โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โครงการปกติ โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ
น้องๆทุกคนที่เรียนสอบติดมีที่เรียนทุกคน

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว