นางสาวเขมิกา คงเพ็ชร
ปริญญาตรี: สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: กำลังศึกษา master degree of logistic and supply chin engineering (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวิติการสอน: คณิตศาสตร์
*ป.4-ป.6
*สอบเข้า ม.1
*ม.1-ม.6

ภาษาอังกฤษ
*ป.4-ป.6
*สอบเข้า ม.1
*ม.1-ม.6

บางเขน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว