นายอนุสิทธิ์ ดิษฐ์ปาน
ชื่อเล่น โจ
กำลังศึกษาระดับ ป.ตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ชีววิทยาศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
ประสบการณ์: ติวเข้า ม.1 โรงเรียนบางปะกอก gifted,
ติวเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ gifted
สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนศึกษานารี ติวเข้าโครงการ รมว.มหิดล
สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ม.1 Gifted โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
สอนพิเศษ Science m.2 โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรี EP.
ติวสอบเข้า ม.4 วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ประชาอุทิศ
ติวสอบเข้า ม.4 แผนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ธนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว