จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.84 ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(หลักสูตร5ปี) สามารถสอนวิทยาศาสตร์ม.ต้น และฟิสิกส์ม.ปลายได้ ประสบการณ์การสอน เคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโงรเรียนสกลพัฒนศึกษา โรงเรียนเซนคาร์เบียน โรงเรียนเซนต์ฟรังโรงเรียนราชินีคลองตลาด

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

วิทยาศาสตร์ ม1 เทอม1 250 บาท

-เรียนรู้วิทยาศาสตร์
-สารรอบตัว
-สารละลาย
-สารละลายกรด-เบส
-แนวข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 250 บาท

วิทยาศาสตร์ ม1 เทอม2 250 บาท

-บรรยากาศ
-ลมฟ้าอากาศ
-หน่วยของสิ่งมีชีวิต
-การดำรงชีวิตของพืช
-แนวข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 250 บาท

วิทยาศาสตร์ ม2 เทอม1 250 บาท

-ระบบร่างกายมนุษย์
-สารละลาย
-การแยกสาร
-เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
-แนวข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 250 บาท

วิทยาศาสตร์ ม2 เทอม2250 บาท

-แรง
-โมเมนต์ของแรง
-แรงดัน
-การเคลื่อนที่
-สนามต่างๆ
-งานและพลังงาน
-โครงสร้างโลก
-แนวข้อสอบ

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 250 บาท

ราคาค่าเรียน

การเคลื่อนที่200 บาท ต่อชั่วโมง

แรงและการเคลื่อนที่ การคำนวณหาเกี่จวกับการเคลื่อนที่

ดุสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว