เป็น คนรักการสอนหนังสือกับเด็กๆ ช่วง ประถม ถึง มัธยม ถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะสอนตามบทเรียนของ โรงเรียน ส่วนเด็กมัธยมจะสอนบทเรียนตาม โรงเรียนและเรียน ข้อสอบวัดระดับภาษา hsk มีทั้งหมด6 ระดับ ( เวลาเรียนจะมีการเอาสภาพปัจจุบัน หรือ สารข่าวคราวของจีนมาสอนเพื่อให้รู้ว่าภาษาจีนไม่ได้ยาก) แต่ไม่ว่าจะสอนอย่างไร ถ้าเด็กไม่พร้อมจะเรียนก็ยาก เพราะเหมือนพ่อแม่ซื้อของดี มาให้ครูปรุงและป้อน แต่ลูกศิษย์ยอมกินแต่ไม่เขี้ยวหรือกลืนลงไป ก็เหมือนไม่มีประโยชน์

คันนายาว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว