🇨🇳💫 มาเรียนภาษาจีนกันน้าาา
เปิดสอนพิเศษภาษาจีนกลาง ผู้เรียนมีพื้นฐานหรือไม่มีก็ได้ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยม
ปูพื้นฐานภาษาจีน และพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน หลักไวยากรณ์ภาษาจีน สอนการบ้านทั่วไป เรียนเสริมเพื่อปรับเกรดในห้องเรียน 📚

👩🏻‍🎓 ผู้สอนจบการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)
และสำเร็จการศึกษาจาก Southwest University (西南大学)ประเทศจีน คณะอักษรศาตร์ สาขาจีนธุกิจ

👩‍👧‍👦 ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเป็นกลุ่มหรือเดี่ยวก็ได้
สถานที่เรียน ขอนแก่น
ผู้เรียนสามารถตกลงเวลาและวันที่เรียนเองได้

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว