สวัสดีค่ะ ครูพลอยสอนภาษาจีน นักศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน
มีประสบการณ์การสอนเด็กๆ หลายระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับมัธยมปลาย การปรับพื้นฐานภาษาจีนให้แน่น ไวยากรณ์จีน ติวสอบ HSK,YCT, PAT
เน้นการพูดสนทนา จำคำศัพท์และเทคนิคการใช้ไวยากรณ์ สำหรับผู้เรียนเริ่มต้น เริ่มสอนตั้งแต่พินยิน ลำดับขีด การเขียนตัวอักษรจีนเพื่อการปรับพื้นฐานให้แน่น
เวลาและชั่วโมงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของผู้เรียนและผู้สอน

ราคาค่าเรียน

Foundation Chinese 200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

Developing Chinese 200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาพื้นฐานภาษาจีน

สอนออนไลน์ ยานนาวา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว