รับสอนพิเศษ สอนภาษาอังกฤษหลากหลายรูปแบบ
- Conversation (ฟัง-พูด)
- การอ่าน
- การเขียน
- ภาษาอังกฤษเพื่องานเฉพาะ
- ติวสอบ
- คำศัพท์

โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา
สามารถสอนได้ทั้งแบบบรรยาย และ active learning

อุดรธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว