การศึกษา
- รัฐศาสตร์บัณฑิต เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โทภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย
- Certificate of teaching English to speakers of other languages (CELTA Cambridge) จาก International house Bangkok, Thailand
- General English level 6 (เลเวลสูงสุด), IELTS Prep course จาก Langsport language institute, Australia
- Korean language course จาก Sogang university, Korea

ความสามารถด้านภาษา
- IELTS 7.0 (Reading 9)
- TOEIC 940
- TOPIK 4

ประสบการณ์สอนและการทำงาน
- สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 6 ปี
- สอนภาษาเกาหลีระดับต้นและระดับกลาง 4 ปี
- ฝึกสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ
- ล่ามภาษาอังกฤษและล่ามภาษาเกาหลี
- ทำงานด้านการศึกษาเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

ค่าสอน

ภาษาเกาหลีทั่วไประดับต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาเกาหลีครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับต้น

ภาษาอังกฤษทั่วไป200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอังกฤษเพื่อการเพิ่มทักษะและผลการเรียนในโรงเรียน สอนเป็นภาษาไทย

ภาษาเกาหลีทั่วไประดับกลาง250 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาเกาหลีครบ 4 ทักษะ(ฟังพูดอ่านเขียน) ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับกลาง

เตรียมสอบ GAT/9วิชาสามัญ250 บาท ต่อชั่วโมง

เตรียมสอบ PAT7.7300 บาท ต่อชั่วโมง

ตะลุยโจทย์ เทคนิคทำข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับกลาง หลักสนทนา วัฒนธรรมที่ออกในข้อสอบ PAT7.7

เตรียมสอบ TOPIK2300 บาท ต่อชั่วโมง

ตะลุยโจทย์ เทคนิคทำข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับกลาง ปูพื้นฐานการเขียน ปรับโครงสร้างประโยค

เตรียมสอบ TOEIC300 บาท ต่อชั่วโมง

เตรียมสอบ IELTS/CUTEP/TUGET300 บาท ต่อชั่วโมง

General English300 บาท ต่อชั่วโมง

Run class in English

เตรียมสอบ TOPIK13999 บาท ต่อคอร์ส

ตะลุยโจทย์ เทคนิคการทำข้อสอบTOPIK1 วิเคราะห์คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับต้น

สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาเกาหลี
สอนออนไลน์ กรุงเทพ ปทุมวัน สุพรรณบุรี

ยังไม่มีรีวิว

Natnaree

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru