การศึกษา
- รัฐศาสตร์บัณฑิต เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โทภาษาเกาหลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษาภาษาเกาหลีประจำประเทศไทย
- Certificate of teaching English to speakers of other languages (CELTA Cambridge) จาก International house Bangkok, Thailand
- General English level 6 (เลเวลสูงสุด), IELTS Prep course จาก Langsport language institute, Australia
- Korean language course จาก Sogang university, Korea

ความสามารถด้านภาษา
- IELTS 7.5
- TOEIC 975
- TOPIK 4

ประสบการณ์สอนและการทำงาน
- สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 6 ปี
- สอนภาษาเกาหลีระดับต้นและระดับกลาง 4 ปี
- ฝึกสอนภาษาอังกฤษนักเรียนชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ
- ล่ามภาษาอังกฤษและล่ามภาษาเกาหลี
- ทำงานด้านการศึกษาเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย

ราคาค่าเรียน

ภาษาเกาหลีทั่วไประดับต้น200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาเกาหลีครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับต้น

ภาษาอังกฤษทั่วไป200 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอังกฤษเพื่อการเพิ่มทักษะและผลการเรียนในโรงเรียน สอนเป็นภาษาไทย

ภาษาเกาหลีทั่วไประดับกลาง250 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาเกาหลีครบ 4 ทักษะ(ฟังพูดอ่านเขียน) ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับกลาง

เตรียมสอบ GAT/9วิชาสามัญ250 บาท ต่อชั่วโมง

เตรียมสอบ PAT7.7300 บาท ต่อชั่วโมง

ตะลุยโจทย์ เทคนิคทำข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับกลาง หลักสนทนา วัฒนธรรมที่ออกในข้อสอบ PAT7.7

เตรียมสอบ TOPIK2300 บาท ต่อชั่วโมง

ตะลุยโจทย์ เทคนิคทำข้อสอบ ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับกลาง ปูพื้นฐานการเขียน ปรับโครงสร้างประโยค

เตรียมสอบ TOEIC300 บาท ต่อชั่วโมง

เตรียมสอบ IELTS/CUTEP/TUGET300 บาท ต่อชั่วโมง

General English300 บาท ต่อชั่วโมง

Run class in English

เตรียมสอบ TOPIK13999 บาท ต่อคอร์ส

ตะลุยโจทย์ เทคนิคการทำข้อสอบTOPIK1 วิเคราะห์คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับต้น

ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี
สอนออนไลน์ กรุงเทพ ปทุมวัน สุพรรณบุรี

ยังไม่มีรีวิว